Hoppa fram till… KEY4, KEYRM eller Arbetsmiljö

 

brickttitle
 

KEY Concept är ett koncept mer än bara en produkt. Tanken är att kunden efter eget behov ska kunna anpassa systemet och få den ultimata lösningen för just sitt företag. Detta uppnås med ett antal moduler. Dessa moduler är anpassningabara efter kundens önskemål. Det går att välja en modul, två moduler eller alla, vad som passar bäst. Det är det som är KEY Concept, tanken om ett flexibelt system som ska passa dig. Inte ett färdigt system som ni ska anpassa er efter.

moduler

combomod

Med KEY är ingenting ristat i sten. Vill ni bli av med funktioner eller vill ha nya funktioner. Vi löser det. KEY Concept har skapats med hjälp av en etablerad kundbas som varit med och kravställt KEY. Detta innebär att det finns många års erfarenhert bakom varje funktion, något som har gjort vårt system genomtänkt och användarvänligt.

KEY Concept AB har tre huvudprodukter och det är KEY Concept 4.0, KEY RM och arbetsmiljö. Om ditt företag söker ett system för incidenthantering eller riskhantering finns information om dessa två här nedanför. Kontakta oss om du har några frågor eller vid intresse.

KEY Concept Incidenthantering, ett komplett och användarvänligt system som hanterar alla slags incidenter inom en organisation.

 • Alla med tillgång till intranätet kan rapportera incidenter
 • Incidenthantering och utredningar
 • Arbetsmiljömodul med möjlighet att involvera närmaste chef i utredningen
 • Budget- och kostnadsuppföljning
 • Stora konfigurationsmöjligheter för att anpassa systemet till kundens verksamhet och branch
 • Rapportgenerator med koppling till Word och Excel
 • Registrera kostnader, med möjlighet till olika valutor och kostnadstyper
 • Dagbok, vad görs i utredningen och av vem
 • Möjlighet att dela ut åtgärder/uppgifter/frågor till vem som helst i företaget
 • Dynamiska klassificeringsbegrepp
 • Dokumenthantering (texter, foton ljudupptagningar, filmklipp.)
 • Inbyggt e-postsystem
 • Automatiska e-postnotifieringar till ansvariga handläggare, rapportörer eller åtgärdare
 • Återrapportering via e-post eller webbsida
 • Statistikmodul med pivottabeller och diagram
 • Flexibel behörighetsstyrning för åtkomst till data i systemet, kopplad t ex till organisationsstruktur

keyrm

KEY WM Visselblåsning, ett tillägg till Incidenthanteringssystemet där företag och myndigheter kan skräddarsy sin process enligt verksamheten och Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

 • Ett system för hela processen, anpassningsbart för interna verksamheten
 • Styrning av behörigheter för användare i systemet, säkerställer integritet
 • Stöd för anonymitet för rapporterande person
 • Uppföljning, statistik analyser
 • Uppdateras för att uppfylla lagkrav

KEY RM,  Risk- and Complience management, ett webbaserat, modernt och användarvänligt system för alla typer av riskhantering.

 • Ett samordnat system för hela organisationen
 • Välj mellan öppna riskbedömningar som utgår från en händelse/tillgång eller fördefinierade mallar
 • Ett verktyg för styrning av enskilda riskområden som kan användas av specialister (riskmanagers, säkerhetschefer etc)
 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Ronder/egenkontroller, t.ex Arbetsmiljö- eller Miljöronder
 • Compliance management
 • Följ historiken
 • Full konfigurationsmöjlighet för att anpassa systemet till kundens verksamhet och bransch
 • Behörighetsstyrning kopplad till organisationsstruktur