Stena AB

Stena AB utökar sitt användande av KEY med en process för IT. De ser KEY som ett viktigt systemstöd för att snabbt få en uppfattning om incidentsituationen igår, idag och imorgon.