Ännu mer KEY hos Svenska Spel

Svenska Spel har bestämt sig för att utöka användandet av KEY och  uppgradera till den senaste versionen. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet.