Åklagarmyndigheten utökar

Åklagarmyndigheten utökar sitt användande av KEY och möjliggör för flera Åklagare att hantera den ökande mängden hot och incidenter.