1992 startades Syntax Data AB. År 2000 köptes bolaget upp av Omicrongruppen och under namnet Omicron Syntax Data var vi en del av koncernen fram till 2012. Nu verkar vi under namnet KEY Concept AB och våra delägare arbetar alla aktivt i bolaget. Dessutom har vi kvar samma organisationsnummer som vi haft sedan starten 1992.

Kontaktuppgifter:
KEY Concept AB
Bryggavägen 110
178 31 EKERÖ
Tel: 08-10 00 31

E-post: marknad@keyconcept.se
VD/Sales: Julle Ydstie
Tel: 070-591 21 70
E-post: julle.ydstie@keyconcept.se